+90 (232) 459 01 10
Ege Teta Elektronik

Personel Yemek Kontrol

 • Büyük işletmeler personel yemeklerini kendi bünyelerinde çıkarmak yerine, profesyonel yemek şirketlerinden temin etmektedirler. Böylece hem zaman hem de eleman tasarrufu sağlamaktadırlar. Günlük dağıtılan yemek sayısı kadar, yemek şirketlerine ücret ödemektedirler. Fakat her gün yenen yemek adedi aynı olmadığı ve fiş sistemi suistimale açık olduğundan işletme ve yemek şirketi arasında ihtilaf doğmaktadır. Bu sorunları çözebilmek ve sağlıklı raporlar alabilmek amacıyla "Yemekhane Kontrol Sistemi" üretilmiştir. Yemekhane Kontrol Sistemi kişilerin yemek işlemlerini takip eden otomasyon sistemidir.

  Sistem, işletme yemekhanesindeki yemek hareketlerini gerçek zamanlı olarak bir merkezi bilgisayara aktarmaktadır.


  Bu sayede hareketlerin anlık olarak programdaki sayaç göstergesinden ve sistem mesajlarının kullanıcıya iletildiği mesaj penceresinden takibi mümkün olmaktadır.

  Personel, kartını yemekhanenin girişinde bulunan kart okuyucu terminale okutmakta ve yemek hakkı olduğu takdirde bilet makinesinden bilet basılmakta veya turnikeli sistemlerde turnike geçişe izin vermektedir. Her hareket bilgisayarda kayıt edilerek, istenilen tarihteki hareketler; kişi, departman veya şirket bazında raporlanabilmektedir.

  Yemek molaları, personel ve vardiyaya kriterlerine göre gruplandirarak sadece belirli zamanlarda ve belirli geçiş noktalarından geçerek yemek yenmesi ve takibi sağlanabilir.

  Yemekhane bazında toplam yemek sayısı veya hangi personelin belirlenen periyotta kaç defa, ne zaman yemek yediği, tüketilen toplam yemek adedi, vs. gibi istatistik takiplerin yapılabilmesi mümkündür.

  Sistem sadece firma personeline değil ayni zamanda taşeron firmalar veya ziyaretçilerin de takibine imkan vermektedir. Bu bilgiler doğrultusunda verimliliği artırmak ve mutfak masraflarını planlamak mümkün olabilmektedir.

  Taşeron eleman çalıştıran işletmeler için yemek adetlerinin belirlenmesi daha karmaşık hale gelmektedir. Yemekhane kontrol sisteminde her taşeron işletme ve bu işletmelere bağlı çalışan elemanlar ayrı ayrı tanımlanabilmektedir.

  Sistemden her iş yeri için günlük,haftalık ya da istenilen zaman aralığına ait rapor alınabilmektedir. Personel gruplandırılarak, her öğünde bir kez veya mükerrer yemek yemesi ayarlanabilmektedir. İstendiği takdirde kredi tanımlaması yapılabilmektedir. İşletmede Personel Devam Kontrol Sistemi kullanılıyor ise; aynı personel kartları Yemekhane Kontrol Sisteminde de kullanılabilmektedir.

  Merkezi bilgisayar ve terminaller arasında kablolama yapılmakta, mesafenin uzaklığına göre Rs232 / Rs485 çevirici ve hat kuvvetlendiriciler kullanılmaktadır. 1000 metreden daha uzak mesafeler için network üzerinden haberleşebilen ekipmanlar kullanılabilmektedir. İşletmede birden fazla yemekhane bulunması halinde, buradaki terminaller tek bir merkezi bilgisayara bağlanabilmektedir.

 • PROGRAM - YEMEKHANE KONTROL YAZILIMI

  • Ege Teta WinYemek Programı On-Line veya Off-Line çalışabilme özelliklerine sahiptir. Programın güvenli yapısı,
  • On-Line çalışan sistemlerde sistemin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamaktadır.
  • Off-Line çalışan sistemlerde ise kart listelerinin düzenlenmesi, terminallere otomatik olarak yüklenmesi ve zaman içerisinde gerekli olan güncellemelerin otomatik olarak yapılmasından sorumludur.
  • On-Line çalışan sistemlerde programın durması veya yazılım hatalarından kaynaklanan sebeplerden dolayı kapatılması, sistemin çalışmasını aksatır.

  • Ege Teta WinYemek Programı yazılım hatalarına karşı, çok iyi bir yazılım kalite kontrolünden geçtiği için, oluşabilecek muhtemel hataların, sistemin sürekliliğini etkilemesine izin verilmemektedir.
  • Ege Teta WinYemek programı ile personelin yemek hakları kontrol edilmektedir. Yemekhanedeki bilet makinesinden gelen bilgiler programın ana ekranında sistem mesajlarında görüntülenir. Personelin yemek hakkı var ise ad, soyad, kart numarası ve hangi öğün olduğu izlenebilir. Hatalı hareketlerde ise öğün yerine hatanın türü görüntülenir (Mükerrer Yemek, Hatalı Zaman, Tanımsız Kart vb.). Olumlu her hareket sayaç bilgilerini bir arttıracaktır. Sayaç bilgileri her öğün sonrası sıfırlanıp, bilet makinesinden rapor olarak basılabilmektedir.
  • Yemekhane sistemi içerisinde 10 ayrı zaman dilimi tanımlanarak bu zaman dilimleri içerisinde yemek yenmesi kontrol edilebilir.
  • Personel tanımlı zaman dilimi dışında bilet almak istediğinde, bilet makinesi ekranında "hatalı zaman" mesajı görecektir. Programda personel bilgileri girilmeden önce; grup tanımlamaları ve İş Yeri, Departman, Bölüm, Görev ve Kart Tipi tanımları yapılmaktadır. Burada yapılan tanımlamalar daha alınacak raporlarda önem kazanacaktır. Örneğin grup tanımlamalarında personel ve ziyaretçiler için ayrı gruplar tanımlanmalıdır ki; ziyaretçi ve personelin yemek adetleri ayrı ayrı raporlanabilsin. Aynı şekilde işletmede taşeron firmalar var ise, her taşeron firma iş yeri tanımlarında bulunmalıdır. Böylece taşeron firmaların yemek adetleri de kolayca raporlanabilir.
  • Sistemden genel raporlar alınabildiği gibi tek bir kişi yada departmana ait raporlar alınabilmektedir. Hareket kayıtları ekranından istenilen bir kişinin sicil yada kart numarasına göre tarih ve saat aralığı verilerek hareketleri incelenebilir.
  • Ayrıca hatalı hareketlerin de kayıtları tutulmaktadır. İstenirse genel veya kişi bazında hatalı hareketler raporu alınabilmektedir. Programdan ekrana dökülen raporlar, direkt olarak yazdırılabileceği gibi excel'e aktarılabilir yada metin belgesi (txt) ve web sayfası (html) olarak kaydedilebilir.
  • Sistemin çalıştığı merkezi bilgisayardan hariç, ağ üzerindeki başka bir bilgisayardan raporlama ve veri girişi yapılabilmektedir. Günlük, haftalık veya aylık olarak otomatik yedek almak üzere ayarlanabilmektedir. Ege Teta WinYemek programı Win98, Win2000 ve WinXP platformlarında çalışabilmektedir.
  • Sistemin çalıştığı merkezi bilgisayardan hariç, ağ üzerindeki başka bir bilgisayardan raporlama ve veri girişi yapılabilmektedir.
  • Günlük, haftalık veya aylık olarak otomatik yedek almak üzere ayarlanabilmektedir. Ege Teta WinYemek programı Win98, Win2000 ve WinXP platformlarında çalışabilmektedir.
  • Standart listelerin dışında, kişilerin kendi istekleri doğrultusunda oluşturabileceği esnek raporlama imkanı vardır. Network üzerindeki herhangi bir yazıcı seçilebilir, dökümler ekrana, yazıcıya, ASCII dosyaya veya MS Word/ Excel e aktarılabilir.


İLETİŞİM:

EVKA3 MAHALLESİ
129/26 SOKAK NO:10/A B-BLOK
BORNOVA / İZMİR
Tel: (0.232) 459 01 10 (pbx)
Faks: (0.232) 459 01 31
E-mail : info@egeteta.com.tr


Tüm Hakları Saklıdır. © Ege Teta Elektronik [2024] İzinsiz kopyalanamaz.